nothing

nothing
{'nʌθiŋ}
I. 1. нищо
NOTHING else than/ (else) but нищо друго освен, само, чисто и просто
NOTHING if not преди всичко, извънредно, крайно
NOTHING special/разг. very much нищо особено
NOTHING less than ни повече, ни помалко от, направо, не друго, а, чисто и просто
NOTHING short of едва ли не, почти
for NOTHING напразно, залудо, безполза, безплатно, безвъзмездно
NOTHING of value нищо ценно
NOTHING of the kind нищо подобно
all to NOTHING всичко напразно
apropos of NOTHING без никакъв повод, без всякаква връзка
there is NOTHING for it but to не остава нищо друго, освен да
to have NOTHING for it but to не ми остава нищо друго/нямам друг избор, освен да
NOTHING to, as NOTHING compared with/to нищо в сравнение с/пред
to have NOTHING to do нямам какво да правя
to be/mean NOTHING to someone не представлявам интерес за някого
that is NOTHING to това не засяга/вълнува (някого), това не може да се сравни с
NOTHING doing разг. няма го майстора, тая няма да я бъде
to be for NOTHING нямам никакво значение
не играя никаква роля (in)
to come to NOTHING не постигам целта си, нямам никакъв успех, пропадам, провалям се
no NOTHING след отр., шег., разг. ни, нищо
he has no house, no home, no NOTHING той няма ни къща, ни дом, ни нищичко
2. нищожество, дреболия
more NOTHING дребна работа
the little NOTHINGs of life дребните неща в живота
3. небитие
4. мат. нула
to be NOTHING безверник/атеист съм
II. adv никак, съвсем/далеч не, ни най-малко
NOTHING like so/as good далеч/съвсем не толкова добър
the house is NOTHING near as large as I expected къщата съвсем не e толкова голяма, колкото очаквах
* * *
{'n^din} n 1. нищо; nothing else than/(else) but нищо друго освен; (2) {'n^din} adv никак, съвсем/далеч не, ни най-малко; nothing like
* * *
дреболии; небитие; нищожество; нула; нищо; никак;
* * *
1. all to nothing всичко напразно 2. apropos of nothing без никакъв повод, без всякаква връзка 3. for nothing напразно, залудо, безполза, безплатно, безвъзмездно 4. he has no house, no home, no nothing той няма ни къща, ни дом, ни нищичко 5. i. нищо 6. ii. adv никак, съвсем/далеч не, ни най-малко 7. more nothing дребна работа 8. no nothing след отр., шег., разг. ни, нищо 9. nothing doing разг. няма го майстора, тая няма да я бъде 10. nothing else than/ (else) but нищо друго освен, само, чисто и просто 11. nothing if not преди всичко, извънредно, крайно 12. nothing less than ни повече, ни помалко от, направо, не друго, а, чисто и просто 13. nothing like so/as good далеч/съвсем не толкова добър 14. nothing of the kind нищо подобно 15. nothing of value нищо ценно 16. nothing short of едва ли не, почти 17. nothing special/разг. very much нищо особено 18. nothing to, as nothing compared with/to нищо в сравнение с/пред 19. that is nothing to това не засяга/вълнува (някого), това не може да се сравни с 20. the house is nothing near as large as i expected къщата съвсем не e толкова голяма, колкото очаквах 21. the little nothings of life дребните неща в живота 22. there is nothing for it but to не остава нищо друго, освен да 23. to be for nothing нямам никакво значение 24. to be nothing безверник/атеист съм 25. to be/mean nothing to someone не представлявам интерес за някого 26. to come to nothing не постигам целта си, нямам никакъв успех, пропадам, провалям се 27. to have nothing for it but to не ми остава нищо друго/нямам друг избор, освен да 28. to have nothing to do нямам какво да правя 29. мат. нула 30. не играя никаква роля (in) 31. небитие 32. нищожество, дреболия
* * *
nothing[´nɔuiʃ] I. pron нищо;
othing but
(else than) нищо друго, освен; чисто и просто; it (that) is
othing
това е дреболия; there is
othing for it but
не остава нищо друго освен;
othing if not
преди всичко, крайно, извънредно, необикновено;
othing is the matter
нищо не се е случило, нищо не е станало; he is
othing if not sincere
и той, ако не е искрен, не знам кой друг е;
othing to
, as
othing compared with
(to) нищо в сравнение с (пред);
othing near so
съвсем не, значително;
othing of value
нищо ценно;
othing of the kind
нищо подобно;
othing short of
също толкова добро (или лошо) като; ни повече, ни по-малко;
othing less than
чисто и просто; направо;
othing doing
разг. няма го майстора, няма какво да се прави;
othing to make a song about
не заслужава внимание, нищо особено; all to
othing
всичко напразно (на вятъра); apropos of
othing
без никакъв повод, изведнъж, внезапно; for
othing
напразно, залудо, без полза, току-така; без никаква причина, неизвестно защо; безплатно, безвъзмездно, даром; to be for
othing
нямам никакво значение, не играя никаква роля (in); to fade away to
othing
изчезвам постепенно; the conversation dropped to
othing
разговорът замря; next to
othing
почти нищо; to beat to
othing
слагам в джоба си, удрям о́ земята, превъзхождам; to come to
othing
не постигам целта си, нямам никакъв успех, пропадам; to stop at
othing
не се спирам пред нищо, безпощаден съм, жесток съм; to dance upon
othing
ост. бивам обесен, намазвам въжето; to have
othing for it but
не ми остава нищо друго освен; to have
othing on
ам. нямам никакво предимство пред; to have
othing to do with
нямам нищо общо с; to have
othing to show for it
не постигам никакъв резултат; to leave
othing to chance
не разчитам на случайност, премислям (обмислям) всичко; to make
othing of
не се възползвам от, не използвам, не разбирам никак; не виждам никакъв смисъл в; смятам за дребна работа, не обръщам внимание (не отдавам значение) на; смятам за нещо обикновено, за мене не е нищо да (с ger); to rise from
othing
почвам от нищо; he has
othing in him
той не представлява (не е) нищо особено, посредствен (безличен) е; there's
othing in it
в това няма нищо вярно, това не отговаря на действителността; това няма никакво значение, не представлява никакъв интерес; шансовете са еднакви (за двама конкуренти); that's
othing to you
това не е твоя работа, не те засяга (вълнува);
othing ventured
othing gained
който рискува, (той) печели; to think
othing of
не се колебая, действам решително; no
othing
(след отриц.) шег., разг. ни нищо; he has no house, no car, no
othing
той няма ни къща, ни кола, ни нищо; to be
othing
не изповядвам никаква вяра, атеист съм; to be
othing of
не съм никакъв; like
othing on earth
на нищо не прилича, отвратително, ужасно; in
othing flat
моментално, веднага;
othing is stolen without hands
щом има кражба, има и крадец;
othing succeeds like success
успехът води след себе си нови успехи; II. n 1. нищожество, дреболия; a mere
othing
дребна работа; the little
othings of life
дребните неща в живота; sweet (soft)
othing s
комплименти, любезности; thank you for
othing
! ирон. много ти благодаря! (за отказана помощ); 2. небитие; 3. мат. нула; III. adv никак, съвсем не, ни най-малко;
othing less than
нищо друго освен; чисто и просто;
othing like
нищо в сравнение с, нищо по-хубаво от; съвсем не;
othing near so
съвсем не, далеч не толкова.

English-Bulgarian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Nothing — nothing …   Philosophy dictionary

 • nothing — [nuth′iŋ] pron. [ME < OE na thing, nan thing] 1. a) no thing; not anything; naught b) no part, element, trace, etc. [nothing of kindness in him] 2. a) something of little or no value, seriousness, etc.; trifle …   English World dictionary

 • Nothing — Noth ing, n. [From no, a. + thing.] 1. Not anything; no thing (in the widest sense of the word thing); opposed to {anything} and {something}. [1913 Webster] Yet had his aspect nothing of severe. Dryden. [1913 Webster] 2. Nonexistence; nonentity;… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • nothing — ► PRONOUN 1) not anything. 2) something of no importance or concern. 3) nought. ► ADVERB ▪ not at all. ● for nothing Cf. ↑for nothing ● …   English terms dictionary

 • nothing to it — or nothing in it 1. Having nothing in it worth while 2. Easy • • • Main Entry: ↑nothing * * * nothing to it see ↑nothing, 1 • • • Main Entry: ↑it noth …   Useful english dictionary

 • Nothing (EP) — Nothing EP by Diatribe Released 1992 Recorded 1992 Genre Industrial metal, Industrial rock …   Wikipedia

 • Nothing on TV — Studio album by Cassette Kids Released April 16, 2010 ( …   Wikipedia

 • nothing in it — 1. No truth, no importance, no difficulty in the matter 2. No important difference, no significant gap, six of one and half a dozen of the other • • • Main Entry: ↑in nothing to it or nothing in it 1. Having nothing in it worth while 2. Easy • •… …   Useful english dictionary

 • nothing in/to — ◇ If you say that there is nothing in/to something, you mean that it is not true at all. There s nothing to the story/claim. There is nothing in the rumor. • • • Main Entry: ↑nothing …   Useful english dictionary

 • Nothing — Noth ing, adv. In no degree; not at all; in no wise. [1913 Webster] Adam, with such counsel nothing swayed. Milton. [1913 Webster] The influence of reason in producing our passions is nothing near so extensive as is commonly believed. Burke.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Nothing — (nada en inglés) puede referirse a: Nothing, álbum de la banda sueca Meshuggah. Nothing, película dirigida por Vincenzo Natali. Nothing Records, compañía discográfica de música industrial. Esta página de desambiguación …   Wikipedia Español

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”